Historie Bulharska

Dovolená Bulharsko

Bulharsko se může pyšnit bohatou historií. Nejdříve toto území začal osídlovat národ Thráků, který započal s budováním starobylých řeckých měst. O něco později toto teritorium získali pod svoji nadvládu Římané. Po pádu velkolepé římské říše se zde vyvíjela Byzancie. Až počátkem 6. století se zde usídlili Slované. Došlo k rozvoji kultury, písma, náboženství a architektury. Postupně se používalo slovanské písmo k přepisu církevních spisů.

Od roku 1396 do 1878 patřilo území Turkům. Během této dlouhé doby byla zničena spousta církevních staveb.

Zhruba v roce 1879 vznikl bulharský stát. Poté započala éra rozkvětu a rozvíjela se literární, výtvarná, hudební tvorba. Stavěly se nové jedinečné budovy a stavby. V průběhu dalších let prodělala země řadu válečných rozepří. Až v roce 1990 se stalo Bulharsko demokratickou zemí.